Stichting RADIO

RADIO (Radboud Anesthesiologische Dienstverlening In Ontwikkelingslanden) is een stichting die anesthesiologen, anesthesiemedewerkers of physician assistants steunt bij hun anesthesiologische dienstverlening in ontwikkelingslanden. Het ziekenhuis in het ontwikkelingsland heeft vaak een groot gebrek aan de nodige disposables en er wordt verwacht dat de anesthesioloog die spullen met zich mee neemt, met in achtneming van de kwaliteitseisen zoals die in Nederland gesteld worden. Daarnaast stimuleert RADIO onderwijs en opleiding in het ontwikkelingsland.

RADIO is er om dit op een goede en gecontroleerde manier mogelijk te maken. Via deze website kunnen gelden of goederen van diverse origine overgemaakt worden aan de stichting. De website biedt plaats voor een boodschap van de donateur en geeft ook een goed inzicht in de activiteiten die ondersteund worden.

Wilt u ook sponsor worden?

Klik hier