Activiteiten

Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen rondom Stichting RADIO.

U vindt hier de reisverhalen van de projecten die door Stichting RADIO gesteund zijn. De stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze ingezonden verhalen.

Nieuwsbrief december 2020

Stichting RADIO levert al vele jaren ondersteuning met medische materialen aan anesthesiologen en anesthesiemedewerkers van het Radboud die gratis medische hulp aan arme kinderen in ontwikkelingslanden geven. Denk maar aan herstellen van schisis of brandwondcontracturen. De behandelingen worden niet vergoed vanuit hun sociale ziektekostenverzekering en zijn niet te betalen voor de ouders die vaak zelf in erbarmelijke omstandigheden leven.

Meerdere groepen medewerkers zijn er op uit getrokken naar China, Peru en Indonesië, om die kinderen perspectief te bieden, maar ook om plaatselijke medewerkers van onze werkwijze te laten leren. Hoe het team Jo en José in Peru in 2019 aan het werk waren is te zien in een documentaire van Roel Kyvolos die toen mee reisde: https://youtu.be/NUhSs1ynfMA

Stichting RADIO voorzag hun van de nodige medische hulpmiddelen maar als je zelf plannen hebt om te gaan werken in ontwikkelingslanden dan kan stichting RADIO jou die steun ook verzorgen.

 

En toen kwam Corona. Er stonden meerdere uitzendingen gepland in 2020 maar sinds maart zijn buitenlandse reizen onmogelijk. De coronacrisis is naast de problemen van de gezondheid ook een enorme klap voor de economie in vooral de al arme landen waar de mensen nu enkel bezig zijn te overleven. Het ziekenhuis waar wij gingen werken in Peru spreekt opgebouwde reserves aan om voedselpakketten uit te delen en is vooral een overloop geworden voor coronagevallen uit de ziekenhuizen in de omgeving van Arequipa. De gratis zorg die wij mogelijk maakten is nagenoeg stil komen te liggen. Van de normaal 200 á 300 kinderen per jaar zijn er nu nog maar 10 tot 20 geholpen. Deze kinderen zijn door de mensen waar we onze kennis en kunde mee hebben gedeeld gedaan wat natuurlijk wel mooi is om deze vooruitgang te zien maar de wachtlijst is helaas immens geworden. 

 

Er zijn tachtig medewerkers geweest die in 2019 hun kerstpakket aan de stichting gedoneerd hebben. Veel dank aan hun en wij hopen dit jaar wederom op vele donateurs voor onze stichting.

Let wel, dit jaar staan wij niet als afzonderlijke stichting RADIO op de lijst van kerstpakketten maar vallen wij gezamenlijk onder 1 noemer, de steunstichtingen RADBOUD FONDS. Door jou kerstpakket als donatie aan het Radboud Fonds te schenken steun je dus ook onze stichting RADIO.

Wij hebben jou hulp hard nodig dus hopelijk wordt jou kerstpakket een steun voor ons stichting RADIO?

 

Alvast heel veel dank en wij wensen jou een gelukkig en beter 2021.

 

Jo Mourisse, Luc Tielens, Léon Vanderheijden

Het bestuur van Stichting RADIO

 

Schisis project Arequipa Peru November 2019

 Voor ons is dit de achtste keer dat we naar Arequipa Peru afreizen voor het Schisisproject van Paz Holandesa. Het verslag staat bij de link lees meer. De link naar de trailer is https://vimeo.com/379405347 

 

Wilt u meer lezen...

Schisis en brandwonden project Arequipa Peru 2018

In oktober 2018 vertrokken Jo en José voor de zevende keer naar Arequipa. Het aanbod van patienten is enorm gestegen. Er wordt dus lang doorgewerkt. De donaties van RADIO zijn weer goed besteed aan de disposables die we mee namen. Wederom was dit een leuke ervaring waar we een goed gevoel aan over houden. 

Wilt u meer lezen...

Schisisproject Arequipa Peru 2017

Deze keer zijn niet Jo en José naar Arequipa geweest maar Maartje Frijlink en Luc Tielens. Het was een erg mooie belevenis voor hun en een goed project met vele kindjes die weer geholpen zijn. Om meer te lezen klik op volgende link. veel leesplezier.

Wilt u meer lezen...

Anesthesieapparatuur krijgt nieuw leven in Tanzania

De Tanzaniaanse anesthesioloog Mwemezi Kaino van het Kilimjanaro Christian Medical Centre (KCMC), is de koning te rijk. Hij heeft sinds twee weken de meest geavanceerde  anesthesieapparatuur van heel  Midden-Afrika op zijn centraal OK-complex staan. De apparaten zijn afkomstig uit het Radboudumc. De afgelopen weken hebben medewerkers van ons de apparatuur daar geïnstalleerd, en de lokale medewerkers geschoold. ‘Voor hen voelt het als een overgang van Nokia naar  iPhone 7’, zegt anesthesioloog Sandra van den Heuvel.

‘Zo’n 2,5 jaar geleden kwam deze apparatuur bij ons vrij, omdat wij op een nieuwe versie overgingen’,  vertelt anesthesioloog Luc Tielens. ‘Geert Toenders van onze afdeling Medische Technologie & Klinische Fysica heeft de apparatuur Africa-proof gemaakt samen met Rob Vollmer van een buitenfirma en ze hebben vier apparaten daar inmiddels aangesloten. Dat deden ze samen met een lokale technicus. Deze is zo geïnstrueerd, dat hij zelf de apparaten kan onderhouden.’


De technici Rob Vollmer en Geert Toenders met afdelingshoofd Mwemezi Kaino bij de  nieuwe apparatuur.

Scholing lokale medewerkers
Ondertussen heeft anesthesioloog Luc Tielens afgelopen maand in een week tijd 60 lokale medewerkers theoretisch geschoold. En de anesthesiologen Sandra van den Heuvel en Marieke Voet hebben vervolgens op de OK meegedraaid, om medewerkers ter plekke wegwijs te maken met de apparatuur.


Anesthesioloog Luc Tielens geeft uitleg over de apparatuur.

 
Anesthesioloog Sandra van den Heuvel met de anesthesie-nurses die de machine-check hebben uitgevoerd. Ze kregen een medaille omdat het goed was gegaan.

Het is voor de patiëntenzorg een hele vooruitgang. Sandra: ‘Drie weken geleden beademden medewerkers patiënten nog met een handpomp en hadden ze beperkte monitoring. Ze hadden geen flauw idee wat het CO2-gehalte in het bloed van de patiënt is, of hoe het staat met het  hartritme, beademingsdrukken of temperatuur. Ze hebben nu de standaard monitoring die wordt aanbevolen door de WHO. Ze kunnen de patiënten continu monitoren en hun conditie op peil houden. Daardoor zal uiteindelijk de outcome na een operatie van de vaak kritisch zieke patiënten verbeteren.’

Vinger aan de pols
 ‘Het is belangrijk dat je de komende tijd een vinger aan de pols houdt’, weet KNO-arts Niels van Heerbeek uit ervaring. ‘Wij hebben voor KNO eerder apparatuur verscheept naar Tanzania. Die  belandde jammergenoeg soms werkeloos in een hoek, als er iets stuk ging of als mensen weggingen die ermee werkten. Fijn dat er sinds kort een technicus in het KCMC werkt.’ Aan het einde van dit jaar  gaan ze terug, om het ingezet onderhoudsbeleid te evalueren en kennis bij te scholen.

Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) is een groot academisch ziekenhuis in de stad Moshi (Tanzania) met circa 630 bedden. 38 perifere ziekenhuizen en honderden health centra verwijzen patiënten er naartoe. Er is al vanaf 1964 een samenwerking met het Radboudumc, rond onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. De laatste twintig jaar intensief met onze afdeling Inwendige geneeskunde, maar sinds acht jaar ook met KNO en de laatste drie jaar met Anesthesiologie.

Wilt u meer lezen...

Nieuwsbericht juli 2017

Beste Collega’s

Stichting RADIO ondersteunt sinds de oprichting in 2014 medewerkers die anesthesiologische zorg bieden en onderwijs geven in ontwikkelingslanden. Afgelopen jaar zijn Luc Tielens en Maartje Frijlink naar Indonesie getrokken, Astrid Paauwen en Gwan Kho naar China en Jo en José Mourisse zijn naar Peru gegaan. Dankzij de stichting RADIO waren ze voorzien van de disposables die ze daar hard nodig hebben. Verslag van hun belevenissen kan je terugvinden op de website van stichting RADIO, bij het onderdeel activiteiten. Verder heeft de Radboudumc een collaboration met het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC). Sinds 2014 zijn met name Sandra van de Heuvel en Luc Tielens binnen de Collaboration  KCMC Radboudumc Anesthesie actief. Stichting RADIO zal in de toekomst deze collaboration, waar mogelijk is, tevens ondersteunen.

 

Naast een paar spontane giften zijn er ook donaties in natura van bedrijven geweest. Ook zijn er weer veel medewerkers geweest die in 2016 hun kerstpakket aan de stichting gedoneerd hebben.  Deze keer hebben we 52 donaties mogen ontvangen en dat is een recordbedrag. Dit is mede te danken aan wat meer zichtbaar nu we ook een rolposter hebben (gesponsord). Dank aan de donateurs die zo gul zijn geweest.

 

Steun ons, want we hebben jullie hulp erg nodig. Als je zelf plannen om te gaan werken in ontwikkelingslanden dan kan je door de stichting RADIO gesteund worden.

 

Hartelijke dank en een fijne zomervakantie.

 

Jo Mourisse, Luc Tielens, Léon Vanderheijden, Pim de Ruijter

Bestuur Stichting RADIO

Schisisproject Arequipa Peru 2016

Voor de zesde keer gaan Jo en José naar Arequipa voor het schisis project. Lees het verhaal door op de link hieronder te klikken. Er is ook een filmpje die je op youtube kan vinden: https://youtu.be/SY6zLfawdyk

Veel kijk en leesplezier

Wilt u meer lezen...

Nieuwsbericht van RADIO 2016

Stichting RADIO bestaat nu al twee jaar. Luc Tielens en Maartje Frijlink zijn naar Indonesie getrokken, Astrid Paauwen, Lajla Kadic en  Jacques Driessen naar China en Jo en José Mourisse zijn naar Peru gegaan. Dankzij de stichting RADIO waren ze voorzien van de disposables die ze daar hard nodig hebben. Naast een paar spontane giften zijn er ook donaties van bedrijven geweest  Ook zijn er weer veel medewerkers geweest die in 2015 hun kerstpakket aan de stichting gedoneerd hebben, alhoewel het aantal ten opzichte van het jaar voordien is teruggelopen. Om wat meer zichtbaar te worden hebben we nu ook een rolposter laten maken die je snel in het ziekenhuis zal tegenkomen. Ook in 2016 zullen we weer bij de goede doelen van het kerstpakket te vinden zijn. Steun ons, want we hebben jullie hulp erg nodig. Mogelijks staan er wat grotere projecten te wachten zoals in Tanzania.

Nieuwsbericht van RADIO

Stichting RADIO bestaat al 1 jaar. Dat we succesvol zijn is af te leiden aan gulle donaties en een aantal projecten waar RADIO een rol in heeft gespeeld.

Vooreerst bedanken we Anneke Brand-Timmer ten Wolde voor haar inzet in de bewerkelijke opstartperiode. Zonder haar onbezoldigde inzet was het niet zo vlot gegaan. Bovendien heeft ze besloten dat de giften als cadeau voor haar afscheid als secretaresse van de afdeling aan RADIO werden geschonken. Dit heeft een prachtig bedrag opgeleverd. Dank je wel Anneke!

Leon Vanderheijden heeft inmiddels de plaats van Anneke overgenomen. Daarnaast is ook Pim de Ruijter tot het bestuur toegetreden. We vinden het fijn dat iemand van uit de opleiding ook mee doet. Pim brengt ook veel ervaring mee vanuit zijn Tanzania project.

Een andere belangrijke donatie is gekomen van onze medewerkers zelf. Het kerstpakket is door 48 medewerkers aan het goede doel geschonken. Dit aantal overtrof ieders verwachting. Dit leverde maar liefst 1440 euro op. Heel erg bedankt. Rond de kerst zullen opnieuw deze actie voeren en hopelijk is hij even succesvol.

Donaties zijn er ook van de industrie gekomen. Een bedrijf doneerde een mooi bedrag en ander bedrijven heeft ons disposables geleverd. Die bedrijven kan je terugvinden op de sponsorsite. Er zijn bedrijven die ons twee portable saturatiemeters met sensoren willen geven en andere bedrijven bieden hun disposables aan. Dus we zijn best tevreden met de respons van de industrie.

Van onze collega’s zijn er aantal op missie geweest of zijn dat binnenkort van plan. Jan en Ilse naar Peru, Astrid, Leila en Jacques naar China, Luc naar Indonesie, Jo en José ook naar Peru en Sandra naar Tanzania. Ook al hebben ze niet allemaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van RADIO, we zien toch een mooi reisverslag op de website.

Schisis project Peru 2015

In November 2015 zijn José en Jo alweer naar Peru getrokken alwaar ze vijftig kinderen geholpen hebben. Voor het reisverslag klik hier.

 

Wilt u meer lezen...

Care4Tina 2015 Laila, Jacques en Astrid

Van 17 april tot 3 mei 2015 namen Lajla Kadic, Jacques Driessen en anesthesiemedewerkerster Astrid

Paauwen deel aan een medische missie voor schisis kinderen in Xian in het NW van China. De missie

werd voor het zesde jaar georganiseerd door de Nederlandse st¡cht¡ng Care4Tina en beoogt

kansarme kinderen met gespleten lip of gehemelte in enkele van de zeer talrijke weeshuizen in China

nieuwe kansen te bieden. Na een operatie is de kans op adoptie door ouders uit W.Europa

aanzienlijk groter. Een andere , vroeger ook Radboud anesthesioloog, Dr Gwan Kho , verrichtte

anesthesiologie tijdens de eerste 5 missies.

Het ervaren team kon met zeer goed resultaat 49 kinderen opereren voor 53 operaties. Wij konden

gebruik maken van een buitenlocatie van het immens grote Xian's Children's Hospital (1500

kinderbedden!). ledere dag kwam er een andere Chinese kinderanesthesioloog meelopen met ons,

vooral voor de registratie en administratie. Zij waren zeer geinteresseerd voor onze werkwijze en

daardoor ontstond een uitzonderlijke uitwisseling van kennis en cultuur. Dr Jacques Driessen was ook

uitgenodigd in het prestigieuze Fourth Military Academic Hospital voor een presentatie over

anesthesie bij kinderen en speciaal bij schizis. Ook daar was uitwisseling van kennis, ervaring en

medische cultuur wederzijds sterk geapprecieerd. ln onze talríjke contacten met artsen en managers

bleek vaak hoezeer ze onze socio-culturele visie op gebied van gezondheidszorg willen delen.

De organisatie van deze missie was op ieder punt van uitzonderlijk hoog niveau en dat is het aller

belangrijkste voor het welslagen van deze activiteiten.

Wil u de nieuwsbrief lezen, klik dan hier.

Wilt u meer lezen...

Eerste project gesteund door RADIO: Schisis project Peru 2014

Eind oktober 2014 zijn wij, José, anesthesiemedewerker, en Jo, anesthesioloog, twee weken in Arequipa geweest om daar een 50-tal kinderen te helpen om geopereerd te worden aan hun schisis of contracturen van brandwonden.

Dankzij Stichting RADIO hebben we onze koffers kunnen vullen met disposables. Het ziekenhuis waar we werkten is van PAZ HOLANDESA (op www.pazholandesa.com is veel te zien over ons project) en is sinds twee jaar geopend. Voorheen werden er operatiekamers gehuurd in andere ziekenhuizen. De toestanden die we daar aantroffen waren schrijnend. In het nieuwe ziekenhuis kunnen we grotendeels op z'n Hollands werken. We opereren kinderen die in het Peruaanse zorgsysteem buiten de boot vallen. Ook bieden wij ter plekke scholing en workshops aan Peruaanse professionals.

Wilt u meer lezen...

Oprichting Stichting RADIO

Een aantal anesthesiologen trekken er regelmatig op uit om in ontwikkelingslanden hun diensten te verlenen. Deze dienstverlening is onbezoldigd en gebeurt in de vrije tijd van de anesthesioloog. Vaak heeft het ziekenhuis in het ontwikkelingslanden een groot gebrek aan de nodige disposables. Er wordt verwacht dat de anesthesioloog die spullen met zich mee neemt. Om dit mogelijk te maken wordt er ad hoc, bijna of geheel vervallen spullen verzameld, worden spullen "geleend", of worden bedrijven aangeschreven om spullen te doneren. Dit is een onwenselijke situatie om meerdere redenen.

Er is behoefte onder die anesthesiologen,  anesthesiemedewerkers en physician assistants van het Radboudumc om een organisatie op te richten die dit op een nette manier kan regelen. We hebben een stichting opgericht waar gelden of goederen van diverse origine verzameld worden en een logistiek om de goederen op te slaan en uit te delen. Daarnaast stimuleert de organisatie onderwijs en opleiding in het ontwikkelingsland. Een website zorgt voor een betere zichtbaarheid van deze activiteiten. Dit is goed voor de samenhorigheid van de afdeling en de uitstraling van het ziekenhuis. Het afdelingsbestuur van de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde steunt dit initiatief en heeft een startkapitaal overgemaakt.